Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

Širom svijeta 16-tog septembra obilježen je Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, čiji je cilj da se istakne značaj očuvanja ozonskog omotača.

Dan zaštite ozonskog omotača obilježen je danas na konferenciji za novinare od strane udruženja Eko-zeleni Tuzla. Presjednik udruženja Muhamed Omerović  nastojao je naglasiti važnost daljnje sprovedbe osnovne misije za sve zemlje i njihove vlade u cilju povećanja napora u zaštiti ozonskog omotača.

"Ekozeleni se danas pridružuju milionima ljudi širom svijeta u obilježavanju ovog značajnog datuma, želimo da damo svoj doprinos u očuvanju ozonskog omotača, koji se čovjekovom nepažnjom uništava. Želimo da se implementiraju potpisani protokoli o zaštiti i očuvanju okoline, te se zalažemo za što manju upotrebu štetnih plinova." rekao je Muhamed Omerović, presjednik udruženja Eko-zeleni Tuzla.

Na konferenciji su još govorili; Dr. sc. Sabit Begić, red. prof,  direktor Šume TK Refik Hodžić, Hajrudin Trle, sadašnji direktor i trener u Biciklističkom klubu “Zmaj od Bosne” Tuzla, Abdulah Smajlović, direktor firme MOM-Smajlović, Huskić-Hadžić Elvira dipl. ing. tehnologije Saobraćajna škola Tuzla,  Jasmina Kasumović, nastavnica u O.Š. Novi Grad Tuzla, Asmir Kamberović , član saveza Eko-zelenih Tuzla.

Međunardno dan zaštite ozonskog omotača

Međunarodni Dan zaštite ozonskog omotača obilježava se оd 1995. godine, kada je ustanovljen Montrealski protokol. Ovaj protokol potpisan je 1987. godine i njime su predviđene konkretne aktivnosti zemalja i različiti projekti da bi se zaštitio ozonski omotač.

Sloj ozona koji nas štiti od štetnog sunčevog zračenja rekordno se smanjio poslednjih 10 godina iznad Arktika. Pošto nivo ozona na polovima varira u zavisnosti od sezone, smanjenje od 40 % je izazvalo uzbunu, jer omogućava da do zemljine površine dopre više štetnog UV zračenja, čime se povećava rizik na zdravlje svih živih bića na Zemlji.

Uprkos uspješnom primjenom Montrealskog protokola, u cilju smanjenja proizvodnje i potrošnje koje oštećuju ozonski omotač hemikalije (kao što su hlorofluorougljenike i halona), ove supstance, koja je nekada bila u frižiderima, boce sprejom i aparata za gašenje požara, i dalje su prisutne u atmosferi.

Stručnjaci procjenjuju da će biti potrebno nekoliko desetljeća da se njihova koncentracija u atmosferi vratiti na nivo od 1.980, što je bio cilj navedenog protokola, koji je usvojen 1987.

Bosna i Hercegovina je ratificirala Bečku konvenciju o zaštiti ozonskog omotača po osnovi preuzimanja- sukcesije međunarodnih obaveza SFRJ ( “Sl. list SFRJ MU”, br. 16/90 i „Sl. list RBIH“ br. 13/94) i Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač sukcesijom ( “Sl. list SFRJ MU” br. 16/90, SL.list RBIH br. 13/94).
Amandmani na Montrealski protokol, usvojeni u Londonu (1990), Kopenhagen (1992), Montrealu (1997) koje je Bosna i Hercegovina ratificirala 2003. godine (“Službeni glasnik BiH”, Međunarodni ugovori, br. 8/03).

, , , , , , , ,

Powered by WordPress. Designed by WooThemes